Cégünkről

Bemutatkozás

A Bonus Faktor Zrt. megalakulását, és tevékenységének megkezdését 2005. 11. 02-i, alakuló közgyűlésén határozta el. E szerint a társaságot két természetes személy és egy, az építőiparban nevet szerző vállalkozás alapította. A tevékenység szakszerű folytatására biztosíték, mindkét természetes személy, több évtizedes, nagy múltú vállalkozásnál, a gazdasági területen eltöltött gyakorlata, valamint az alapító jogi személy, építőiparban kivívott helye.

A Bonus Faktor Zrt megalakulását, és a tevékenység megkezdését, a felügyeleti szerv - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete -, 2006. 07. 12-én kelt határozatával hagyta jóvá, melyet E-I-630/2006 szám alatt naplózott. Az engedély az alábbi tevékenységekre érvényes:

 • Hitel- és pénzkölcsön nyújtása, faktoring tevékenységre szóló korlátozással (1996. évi CXII. Törvény, 3. § (1) bekezdés b) pontja)
 • Valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel saját számlára, vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, váltóval történő kereskedelmi tevékenységre vonatkozó üzletági korlátozással (1996. évi CXII. Törvény 3. §. (1) bekezdés g) pontja)

A fentiek alapján szolgáltatási körünk:

 • A vevő, illetve szállító bevizsgálása, illetve bevizsgáltatása (adósminősítés)
 • Előfinanszírozás
 • Szállító-vevő kapcsolat finanszírozás
 • Kockázatvállalás
 • Megfelelő feltételek esetén, visszkereset nélküli követelésvásárlás
 • Váltóbeszedés
 • Értékpapír (váltó) vásárlás

A nyilvántartó cégbíróság - Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság - a Bonus Faktor Zrt-t, Cg. 01-10-045333 szám alatt, 2006. 08. 01-jén a cégnyilvántartásba bejegyezte. A határozat folyományaként a társaság elkészítette az előtársasági időszakra (2005. 11. 02-2006. 08. 01.) szóló, auditált beszámolóját, melyet az illetékes hatóságoknak megküldött, és közzétetetett.

Faktoringról

A faktoring egy olyan komplett pénzügyi technika és vállalatvezetési szolgáltatás, amelynek során a faktorcég megvásárolja a számlaköveteléseket, elvégzi a követelések pontos, naprakész nyilvántartását és beszedi azokat, továbbá átvállalja az esetleges nemfizetésből eredő kockázatot, illetve folyamatosan végzi a vevők fizetőképességének vizsgálatát.

Milyen előnyöket nyújt a faktoring?

 • a szállító részére rugalmas, könnyen hozzáférhető forgóeszköz finanszírozást kínál
 • azonnali finanszírozási megoldást jelenthet a vevő részére is
 • nagyobb a pénz forgási sebessége - magasabb a jövedelemtermelő képessége
 • tervezhetőbbé teszi a likviditást
 • könnyebbé válik a cash flow menedzselése
 • a szállító versenyhelyzete javítható a vevőinek nyújtott hosszabb fizetési határidőkkel
 • a termeléshez, szolgáltatáshoz igazodó folyamatos finanszírozást jelent - ha csökken a termelés a finanszírozás költségei nem terhelik tovább a vállalkozást
 • a nyitott szállításoknál nincs hitelezési kockázat
 • a fizetési kockázatot a faktor cég részben vagy egészben átvállalhatja
 • megszüntethetők a kintlévőségek
 • a társaság saját forrásai felszabadíthatók és befektethetők!
 • olyan kis- és középvállalkozások is igényelhetik, akik a hagyományos banki minősítési rendszer alapján nem hitelképesek

Gazdálkodás

Cégünk elsősorban banki koveteles vásárlásra állt rá az elmúlt időszakban. Ezen felül az országban nem nagyon használt váltókövetelés vásárlásra szakosodutt cégünk.

Linkek

Faktoring

Faktoring menete

1. Az ügyfél írásos kérelme a faktoring cég felé.

2. Azonosítás (adatlap).

3. Adósminősítés.

Az ügyféltől {a szállítótól (engedményező) és a vevőtől (kötelezett)} bemutatásra kért iratok:

 • aláírási címpéldányok
 • 60 napnál nem régebbi cégkivonat
 • az utolsó két lezárt év beszámolója (mérleg)
 • társasági szerződés vagy alapító okirat
 • teljesítésigazolások, számlák

4. Engedményezési szerződés

5. Engedményezési megállapodás

6. Kötelezett tartozás elismerése

7. Váltóval történő kereskedelmi tevékenység

8. Biztosítékok

Főbiztosítékok:

 • bankgarancia
 • állami és egyéb kormányszervek garanciái, amennyiben a teljes követelésre fedezetet nyújtanak

A garanciát vállaló pénzintézetek garanciavállaló nyilatkozatainak az alábbi feltételeket kell tartalmazniuk:

a. a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló okmány, szerződés adatai,
b. a garanciavállalás esetleges feltételei, vagy feltétlen volta,
c. a garantált – legmagasabb – összeg feltüntetése,
d. a jogosult feltüntetése,
e. a garanciavállalás végső határideje,
f. a bank általi teljesítés módjai és feltételei
g. a garanciát vállaló pénzintézet cégszerű aláírása

 • óvadék
 • zálogjog (ingatlanon, közraktárjegyen, tőzsdei forgalomban szereplő áruk elzálogosítása során, berendezésre, készletre)

Önállóan nem, csak más főbiztosítékkal együtt alkalmazható:

 • garanciaalapok garanciavállalása
 • váltó
 • engedményezés
 • opció

A biztosítékok fajtái és elfogadható értékük meghatározása:

Biztosítékfajta megnevezése (Diszkontráta)

I. Személyi biztosítékok

1. Garanciák

1.1. Magyar Állam garanciája 100 %
1.2. Bankgarancia 100%

2. Kezesség

2.1. Magyar Állam részéről 100%

2.2. Garancia Intézmények részéről 100%

2.3. Ügyfél részéről 50-70 %

3. Biztosító intézetek követelésvásárlásra vonatkozó biztosítása 100%

II. Dologi biztosítások

4. Óvadék

4.1. Deviza vagy forint betét 100 %

4.2. Értékpapír

Tagsági jogokat nem nyújtó likvid banki vagy állami értékpapír

 • rövid lejárat esetén 100%
 • hosszú lejárat esetén 90%

Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

 • tőzsdei részvény likviditás függvényében, de az aktuális napi minimum árfolyam maximum 50 %-a
 • egyéb részvény Maximum 10%

4.3. Befektetési jegy 50%

5. Váltó

5.1. Idegen váltó Maximum 70%

5.2. Saját váltó 0%

6. Azonnali beszedési megbízás

7. Zálogjog

7.1. Zálogjog ingatlanon

 • I.,II.,III. minősítésű ügyfél Piaci érték 50 %
 • IV. minősítési ügyfél Likvidációs érték 70%

7.2. Zálogjog ingó vagyontárgyon

 • gép, berendezés, jármű (nettó könyv szerinti érték – értékelési tartalék) 50 %-a
 • likvid készlet Aktuális könyv szerinti érték 30-50 %-a
 • közraktárjegy Közraktárjegyen szereplő érték 70 %-a

7.3. Vagyont terhelő zálogjog 50-70 %

III. Egyéb biztosítékok

8. Engedményezés

 • visszaigazolt, szállítási kockázat nélküli szerződés Maximum 80%
 • visszaigazolt, szállítási kockázattal bíró szerződés Maximum 50%

9. Vételi jog (opció) A konkrét ügyletként meghatározott érték

Fedezetek elfogadhatósága:

A fedezetül felajánlott biztosítékok reális forgalmi értékének az alábbiakban meghatározott arányban kell fedeznie a Részvénytársaság követelését, figyelembe véve a felmerülő kamat és egyéb költségköveteléseket is, azzal, hogy a fedezeti értéknek legalább a követelés 100 %-át fedeznie kell:

a. osztályú ügyfél esetén a követelés minimum 100-120 %-át
b. osztályú ügyfél esetén a követelés minimum 121-150 %-át
c. osztályú ügyfél esetén a követelés minimum 151-180 %-át
d. osztályú ügyfél esetén a követelés hitelképtelen

Kapcsolat

Cím: 1119 Budapest Fehérvári u. 89-95. 219. Iroda

Tel: +36 25 402 927

E-mail: bonusfaktor@bonusfaktor.hu

Panaszbejelentő email: panasz@bonusfaktor.hu

Igazgatósági tagok :

 • Marczi Tibor ügyvezető
  marczi.tibor@bonusfaktor.hu
 • Bakóné Körtési Zsuzsanna
  kortesi.zsuzsi@bonusfaktor.hu
 • Juhász Zoltán igazgatóság elnöke