Faktoring menete

1. Az ügyfél írásos kérelme a faktoring cég felé.

2. Azonosítás (adatlap). letöltés

3. Adósminősítés.

Az ügyféltől {a szállítótól (engedményező) és a vevőtől (kötelezett)} bemutatásra kért iratok:

 • aláírási címpéldányok
 • 60 napnál nem régebbi cégkivonat
 • az utolsó két lezárt év beszámolója (mérleg)
 • társasági szerződés vagy alapító okirat
 • teljesítésigazolások, számlák


4. Engedményezési szerződés.

Mellékletek: (Üzletszabályzat)

1. számú melléklet Engedményezési szerződés letöltés

3. számú melléklet: Engedményezési keretszerződés letöltés
---.----------------------_..Értékarányossági nyilatkozat letöltés

Értékarányossági nyilatkozat

5. Engedményezési megállapodás letöltés

Mellékletek: (Üzletszabályzat)

2. számú melléklet: Engedményezési megállapodás letöltés
4. számú melléklet: Engedményezési keretmegállapodása letöltés

6. Kötelezett tartozás elismerése

Mellékletek: (Üzletszabályzat)

5. számú melléklet: Tartozást elismerő nyilatkozat letöltés

7. Váltóval történő kereskedelmi tevékenység

Mellékletek: (Üzletszabályzat)

7. számú melléklet: Értékpapír átruházási szerződés letöltés

8. Biztosítékok

Főbiztosítékok:

 • bankgarancia
 • állami és egyéb kormányszervek garanciái, amennyiben a teljes követelésre fedezetet nyújtanak
A garanciát vállaló pénzintézetek garanciavállaló nyilatkozatainak az alábbi feltételeket kell tartalmazniuk:

a. a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló okmány, szerződés adatai,
b. a garanciavállalás esetleges feltételei, vagy feltétlen volta,
c. a garantált - legmagasabb - összeg feltüntetése,
d. a jogosult feltüntetése,
e. a garanciavállalás végső határideje,
f. a bank általi teljesítés módjai és feltételei
g. a garanciát vállaló pénzintézet cégszerű aláírása

 • óvadék
 • zálogjog (ingatlanon, közraktárjegyen, tőzsdei forgalomban szereplő áruk elzálogosítása során, berendezésre, készletre)
Önállóan nem, csak más főbiztosítékkal együtt alkalmazható:
 • garanciaalapok garanciavállalása
 • váltó
 • engedményezés
 • opció

A biztosítékok fajtái és elfogadható értékük meghatározása:

Biztosítékfajta megnevezése (Diszkontráta)

I. Személyi biztosítékok

1. Garanciák

1.1. Magyar Állam garanciája 100 %
1.2. Bankgarancia 100%

2. Kezesség

2.1. Magyar Állam részéről 100%

2.2. Garancia Intézmények részéről 100%

2.3. Ügyfél részéről 50-70 %

3. Biztosító intézetek követelésvásárlásra vonatkozó biztosítása 100%

II. Dologi biztosítások

4. Óvadék

4.1. Deviza vagy forint betét 100 %

4.2. Értékpapír

Tagsági jogokat nem nyújtó likvid banki vagy állami értékpapír

 • rövid lejárat esetén 100%
 • hosszú lejárat esetén 90%
Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír
 • tőzsdei részvény likviditás függvényében, de az aktuális napi minimum árfolyam maximum 50 %-a
 • egyéb részvény Maximum 10%

4.3. Befektetési jegy 50%

5. Váltó

5.1. Idegen váltó Maximum 70%

5.2. Saját váltó 0%

6. Azonnali beszedési megbízás

7. Zálogjog

7.1. Zálogjog ingatlanon

 • I.,II.,III. minősítésű ügyfél Piaci érték 50 %
 • IV. minősítési ügyfél Likvidációs érték 70%

7.2. Zálogjog ingó vagyontárgyon

 • gép, berendezés, jármű (nettó könyv szerinti érték - értékelési tartalék) 50 %-a
 • likvid készlet Aktuális könyv szerinti érték 30-50 %-a
 • közraktárjegy Közraktárjegyen szereplő érték 70 %-a
7.3. Vagyont terhelő zálogjog 50-70 %

III. Egyéb biztosítékok

8. Engedményezés

 • visszaigazolt, szállítási kockázat nélküli szerződés Maximum 80%
 • visszaigazolt, szállítási kockázattal bíró szerződés Maximum 50%

9. Vételi jog (opció) A konkrét ügyletként meghatározott érték

Fedezetek elfogadhatósága:

A fedezetül felajánlott biztosítékok reális forgalmi értékének az alábbiakban meghatározott arányban kell fedeznie a Részvénytársaság követelését, figyelembe véve a felmerülő kamat és egyéb költségköveteléseket is, azzal, hogy a fedezeti értéknek legalább a követelés 100 %-át fedeznie kell:

a. osztályú ügyfél esetén a követelés minimum 100-120 %-át
b. osztályú ügyfél esetén a követelés minimum 121-150 %-át
c. osztályú ügyfél esetén a követelés minimum 151-180 %-át
d. osztályú ügyfél esetén a követelés hitelképtelen

adatvédelem - www.bonusfaktor.hu